تیم آوید با تخصص و نظمی که دارند یه سیستم واحد رو تشکیل داده که در راس اون رشد کسب و کار اینترنتی مشتری قرار داره.