preloader
اپلیکیشن دستیار بازاریاب بیمه چتر

این اپلیکیشن برای بازاریاب های بیمه بوده و آنها می‌توانند بیمه های که به فروش می‌رسانند رو در این برنامه ثبت کنند و در زمان سررسید برنامه علاوه بر یادآوری با تنظیم برای بیمه شده پیامکی جهت یادآوری برای تمدید ارسال میکند
از امکانات اصلی برنامه می توان به
ثبت و مدیریت و گزارش گیری بیمه ها با جزئیات فراوان
ثبت مدیریت و گزارش گیری از مشتریان
ثبت و مدیریت و گزارش گیری از چک ها
ثبت مدیریت و گزارش گیری از اقساط
ثبت مدیریت کارت‌های بانکی
و ریز جزئیات با دقت بالا برای موارد ذکر شده و همچنین قابلیت تنظیم برنامه برای موارد مورد نیاز از جمله یادآوری ها با قابلیت اینکه از چند روز قبل تا چند روز بعد و هر روز چند مرتبه

X